Menu

  1. Protokół (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu , Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 279.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Protokół (nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu , Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 279.