1. Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten , PB C 202 van 7.6.2016, blz. 279.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, PB C 191 van 29.7.1992, blz. 84.
    2. Niet langer van kracht zijn: Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten , PB C 326 van 26.10.2012, blz. 279.