1. (12.) Jegyzőkönyv a túlzott hiány esetén követendő eljárásról, HL C 202., 2016.6.7., 279. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: (12.) Jegyzőkönyv a túlzott hiány esetén követendő eljárásról, HL C 326., 2012.10.26., 279. o.