1. Pöytäkirja (N:o 12) liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä , EUVL C 202, 7.6.2016, s. 279.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: Pöytäkirja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa), EYVL C 191, 29.7.1992, s. 84.
    2. Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 12) liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä, EUVL C 326, 26.10.2012, s. 279.