Menu

  1. Protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud , EUT C 202 af 7.6.2016, s. 279.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: Protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, EFT C 191 af 29.7.1992, s. 84.
    2. Ikke længere gældende: Protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud , EUT C 326 af 26.10.2012, s. 279.