1. Protokoll (Nru 6) dwar il-lokalità tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea, ĠU C 202, 7.6.2016, pġ. 265.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Protokoll (Nru 6) dwar il-lokalità tas-sede tal-istituzzjonijiet u ta' ċerti korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-Unjoni Ewropea, ĠU C 326, 26.10.2012, pġ. 265.