1. Pöytäkirja (N:o 6) Euroopan unionin toimielinten ja tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen kotipaikan sijainnista, EUVL C 202, 7.6.2016, s. 265.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: Pöytäkirja Europaan yhteisöjen toimielinten ja tiettyjen elinten ja yksikköjen sekä Europolin kotipaikan sijainnista, EYVL C 340, 10.11.1997, s. 112.
    2. Ei enää voimassa: Pöytäkirja (N:o 6) Euroopan unionin toimielinten ja tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen kotipaikan sijainnista, EUVL C 326, 26.10.2012, s. 265.