1. Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB, Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 230.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (neoficiálne konsolidované znenie), 1. 6. 2004.
    2. Už nie je účinné: Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB, Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 230.