1. Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB, PB C 202 van 7.6.2016, blz. 230.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB, PB C 191 van 29.7.1992, blz. 68.
    2. Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (inofficiële geconsolideerde versie), 1.6.2004.
    3. Niet langer van kracht zijn: Protocol (Nr. 4) betreffende de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van de ECB, PB C 326 van 26.10.2012, blz. 230.