Menu

  1. Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, PB C 202 van 7.6.2016, blz. 1.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, PB C 313 van 21.9.2017, blz. 5-5.