ECB/2016/36

 1. ECB:s beslut (EU) 2016/2248 av den 3 november 2016 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347, 20.12.2016, s. 26.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (omarbetning) (ECB/2010/23), EUT L 35, 9.2.2011, s. 17.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 6 december 2001 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2001/16), EGT L 337, 20.12.2001, s. 55.
   2. ECB:s beslut av den 18 december 2003 om ändring av artikel 1 f i beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2003/22), EUT L 9, 15.1.2004, s. 39.
   3. ECB:s beslut av den 19 maj 2006 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2006/7), EUT L 148, 2.6.2006, s. 56.
   4. ECB:s beslut av den 22 november 2007 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2007/15), EUT L 333, 19.12.2007, s. 86.
   5. ECB:s beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2009/27), EUT L 339, 22.12.2009, s. 55.
   6. Beslut ECB/2001/16. Inofficiell konsoliderad version [2 a)-e)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå., 31.12.2009.
  2. ECB:s beslut av den 3 november 2011 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2011/18), EUT L 319, 2.12.2011, s. 116.
  3. Beslut ECB/2010/23. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 31.12.2011.
  4. ECB:s beslut av den 5 juni 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/24), EUT L 117, 7.6.2014, s. 168.
  5. ECB:s beslut (EU) 2015/297 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2014/56), EUT L 53, 25.2.2015, s. 21.
  6. ECB:s beslut (EU) 2015/2202 av den 19 november 2015 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313, 28.11.2015, s. 42.