ECB/2016/36

 1. Sklep ECB (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 26.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (prenovitev) (ECB/2010/23), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 17.
   1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 6. decembra 2001 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (ECB/2001/16), UL L 337, 20. 12. 2001, str. 55.
   2. Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o spremembi člena 1(f) Sklepa ECB/2001/16 z dne 6. decembra 2001 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (ECB/2003/22), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 39.
   3. Sklep ECB z dne 19. maja 2006 o spremembi Sklepa ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (ECB/2006/7), UL L 148, 2. 6. 2006, str. 56.
   4. Sklep ECB z dne 22. novembra 2007 o spremembah Sklepa ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002  (ECB/2007/15), UL L 333, 19. 12. 2007, str. 86.
   5. Sklep ECB z dne 14. decembra 2009 o spremembah Sklepa ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002  (ECB/2009/27), UL L 339, 22. 12. 2009, str. 55.
   6. Sklep ECB/2001/16. Neuradno prečiščeno besedilo [1a)-e)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije, 31. 12. 2009.
  2. Sklep ECB z dne 3. novembra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2011/18), UL L 319, 2. 12. 2011, str. 116.
  3. Sklep ECB/2010/23. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , 31. 12. 2011.
  4. Sklep ECB z dne 5. junija 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/24), UL L 117, 7. 6. 2014, str. 168.
  5. Sklep ECB (EU) 2015/297 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2014/56), UL L 53, 25. 2. 2015, str. 21.
  6. Sklep ECB (EU) 2015/2202 z dne 19. novembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2015/37), UL L 313, 28. 11. 2015, str. 42.