Menu

ECB/2016/36

 1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro  (ECB/2016/36), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 26.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 25. novembra 2010 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (prepracované znenie) (ECB/2010/23), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 17.
   1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. decembra 2001 o alokácií menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002 (ECB/2001/16), Ú. v. ES L 337, 20. 12. 2001, s. 55.
   2. Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa článok 1 písm. f) rozhodnutia ECB/2001/16 zo 6. decembra 2001 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od finančného roka 2002 (ECB/2003/22), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 39.
   3. Rozhodnutie ECB z 19. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002 (ECB/2006/7), Ú. v. EÚ L 148, 2. 6. 2006, s. 56.
   4. Rozhodnutie ECB z 22. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roku 2002 (ECB/2007/15), Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2007, s. 86.
   5. Rozhodnutie ECB zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu národných centrálnych bánk zúčastnených členských štátov od hospodárskeho roka 2002  (ECB/2009/27), Ú. v. EÚ L 339, 22. 12. 2009, s. 55.
   6. Rozhodnutie ECB/2001/16. Neoficiálne konsolidované znenie pripravené Úradom pre publikácie Európskej únie[(1a-e)]), 31. 12. 2009.
  2. Rozhodnutie ECB z 3. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2011/18), Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011, s. 116.
  3. Rozhodnutie ECB/2010/23. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie, 31. 12. 2011.
  4. Rozhodnutie ECB z 5. júna 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/24), Ú. v. EÚ L 117, 7. 6. 2014, s. 168.
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/297 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/56), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 21.
  6. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2202 z 19. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2015/37), Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015, s. 42.