Menu

ECB/2016/36

 1. Besluit (EU) 2016/2248 van de ECB van 3 november 2016 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2016/36), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 26.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 25 november 2010 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van lidstaten die de euro als munt hebben (herschikking) (ECB/2010/23), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 17.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2001/16), PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55.
   2. Besluit van de ECB van 18 december 2003 houdende een wijziging van artikel 1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2003/22), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 39.
   3. Besluit van de ECB van 19 mei 2006 tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2006/7), PB L 148 van 2.6.2006, blz. 56.
   4. Besluit van de ECB van 22 november 2007 tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2007/15), PB L 333 van 19.12.2007, blz. 86.
   5. Besluit van de ECB van 14 december 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002  (ECB/2009/27), PB L 339 van 22.12.2009, blz. 55.
   6. Besluit ECB/2001/16. Onofficieel geconsolideerde tekst [2 a) - e)]. Geproduceerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 31.12.2009.
  2. Besluit van de ECB van 3 november 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2011/18), PB L 319 van 2.12.2011, blz. 116.
  3. Besluit ECB/2010/23. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie , 31.12.2011.
  4. Besluit van de ECB van 5 juni 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2014/24), PB L 117 van 7.6.2014, blz. 168.
  5. Besluit (EU) 2015/297 van de ECB van 15 december 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2014/56), PB L 53 van 25.2.2015, blz. 21.
  6. Besluit (EU) 2015/2202 van de ECB van 19 november 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2015/37), PB L 313 van 28.11.2015, blz. 42.