BĊE/2016/36

 1. Deċiżjoni (UE) 2016/2248 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2016/36), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 26.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tal-25 ta' Novembru 2010 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/23), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 17.
   1. Mhux aktar fis-seħħ: Id-Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Diċembru, 2001 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2001/16), ĠU L 337, 20.12.2001, pġ. 55.
   2. Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta’ Diċembru, 2003, li temenda l-Artikolu 1(f) tad-Deċiżjoni BĊE/2001/16 tas-6 ta’ Diċembru, 2001, dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ l-Istati Membri li jipparteċipaw mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2003/22), ĠU L 9, 15.1.2004, pġ. 39.
   3. Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta' Mejju, 2006, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002 (BĊE/2006/7), ĠU L 148, 2.6.2006, pġ. 56.
   4. Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002  (BĊE/2007/15), ĠU L 333, 19.12.2007, pġ. 86.
   5. Deċizjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Diċèmbru 2009 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002  (BĊE/2009/27), ĠU L 339, 22.12.2009, pġ. 55.
   6. Deċiżjoni BĊE/2001/16. Test konsolidat mhux uffiċjali[(1a-e)]). Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 31.12.2009.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li għandhom il-munita euro  (BĊE/2011/18), ĠU L 319, 2.12.2011, pġ. 116.
  3. Deċiżjoni BĊE/2010/23. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 31.12.2011.
  4. Deċiżjoni tal-BĊE tal-5 ta' Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2014/24), ĠU L 117, 7.6.2014, pġ. 168.
  5. Deċiżjoni (UE) 2015/297 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2014/56), ĠU L 53, 25.2.2015, pġ. 21.
  6. Deċiżjoni (UE) 2015/2202 tal-BĊE tad-19 ta' Novembru 2015 li temenda d-Deċìżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2015/37), ĠU L 313, 28.11.2015, pġ. 42.