Menu

ECB/2016/36

 1. ECB Lēmums (ES) 2016/2248 (2016. gada 3. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2016/36), OV L 347, 20.12.2016, 26. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 25. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (pārstrādāta versija) (ECB/2010/23), OV L 35, 9.2.2011, 17. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Lēmums (2001. gada 6. decembris) par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetāro ienākumu sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2001/16), OV L 337, 20.12.2001, 55. lpp..
   2. ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru groza 1. panta f) punktu 2001. gada 6. decembra Lēmumā ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetāro ienākumu sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2003/22), OV L 9, 15.1.2004, 39. lpp..
   3. ECB lēmums (2006. gada 19. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2006/7), OV L 148, 2.6.2006, 56. lpp..
   4. ECB Lēmums (2007. gada 22. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2007/15), OV L 333, 19.12.2007, 86. lpp..
   5. ECB Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada  (ECB/2009/27), OV L 339, 22.12.2009, 55. lpp..
   6. Lēmums ECB/2001/16. Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a)-e)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs, 31.12.2009.
  2. ECB Lēmums (2011. gada 3. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2011/18), OV L 319, 2.12.2011, 116. lpp..
  3. Lēmums ECB/2010/23. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs., 31.12.2011.
  4. ECB Lēmums (2014. gada 5. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2014/24), OV L 117, 7.6.2014, 168. lpp..
  5. ECB Lēmums (ES) 2015/297 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali  (ECB/2014/56), OV L 53, 25.2.2015, 21. lpp..
  6. ECB Lēmums (ES) 2015/2202 (2015. gada 19. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2015/37), OV L 313, 28.11.2015, 42. lpp..