Menu

ECB/2016/36

 1. 2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2248 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo  (ECB/2016/36), OL L 347, 2016 12 20, p. 26.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 25 d. ECB sprendimas dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2010/23), OL L 35, 2011 2 9, p. 17.
   1. Nebegalioja: 2001 m. gruodžio 6 d. ECB sprendimas dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (ECB/2001/16), OL L 337, 2001 12 20, p. 55.
   2. 2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimo ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų 1 straipsnio f punktą (ECB/2003/22), OL L 9, 2004 1 15, p. 39.
   3. 2006 m. gegužės 19 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (ECB/2006/7), OL L 148, 2006 6 2, p. 56.
   4. 2007 m. lapkričio 22 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų  (ECB/2007/15), OL L 333, 2007 12 19, p. 86.
   5. 2009 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų  (ECB/2009/27), OL L 339, 2009 12 22, p. 55.
   6. Sprendimas ECB/2001/16. Neoficiali suvestinė redakcija [(1a-e)]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2009 12 31.
  2. 2011 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2011/18), OL L 319, 2011 12 2, p. 116.
  3. Sprendimas ECB/2010/23. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2011 12 31.
  4. 2014 m. birželio 5 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/24), OL L 117, 2014 6 7, p. 168.
  5. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/297, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2014/56), OL L 53, 2015 2 25, p. 21.
  6. 2015 m. lapkričio 19 d. ECB sprendimas (ES) 2015/2202, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2015/37), OL L 313, 2015 11 28, p. 42.