EKB/2016/36

 1. Az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2248 határozata azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro (EKB/2016/36), HL L 347., 2016.12.20., 26. o.

  Kiegészítő információ

  1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2010. november 25.) azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro  (EKB/2010/23), HL L 35., 2011.2.9., 17. o.
   1. Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2001. december 6.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról (EKB/2001/16), HL L 337., 2001.12.20., 55. o.
   2. Az EKB határozata (2003. december 18.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/16 határozat 1. cikke f) pontjának módosításáról (EKB/2003/22), HL L 9., 2004.1.15., 39. o.
   3. Az EKB határozata (2006. május 19.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról (EKB/2006/7), HL L 148., 2006.6.2., 56. o.
   4. Az EKB határozata (2007. november 22.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról  (EKB/2007/15), HL L 333., 2007.12.19., 86. o.
   5. Az EKB határozata (2009. december 14.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló EKB/2001/16 határozat módosításáról  (EKB/2009/27), HL L 339., 2009.12.22., 55. o.
   6. EKB/2001/16 határozat. Nem hivatalos, összevont szöveg [1 a) - e)]. Készítette az Európai Unió Kiadóhivatala, 2009.12.31.
  2. Az EKB határozata (2011. november 3.) az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról (EKB/2011/18), HL L 319., 2011.12.2., 116. o.
  3. EKB/2010/23 határozat. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, egységes szerkezetbe szerkesztett, nem hivatalos szöveg, 2011.12.31.
  4. Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló 2014. június 5-i EKBi határozat (EKB/2014/24), HL L 117., 2014.6.7., 168. o.
  5. Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló, 2014. december 15-i (EU) 2015/297 EKBi határozat (EKB/2014/56), HL L 53., 2015.2.25., 21. o.
  6. Az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro szóló EKB/2010/23 határozat módosításáról szóló 2015. november 19-i 2015/2202/EU EKBi határozat (EKB/2015/37), HL L 313., 2015.11.28., 42. o.