Menu

EKP/2016/36

 1. EKP:n päätös (EU) 2016/2248, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (EKP/2016/36), EUVL L 347, 20.12.2016, s. 26.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/23), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16), EYVL L 337, 20.12.2001, s. 55.
   2. EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn päätöksen EKP/2001/16 1 artiklan f alakohdan muuttamisesta (EKP/2003/22), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 39.
   3. EKP:n päätös, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta (EKP/2006/7), EUVL L 148, 2.6.2006, s. 56.
   4. EKP:n päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta  (EKP/2007/15), EUVL L 333, 19.12.2007, s. 86.
   5. EKP:n päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2009, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta  (EKP/2009/27), EUVL L 339, 22.12.2009, s. 55.
   6. Päätös EKP/2001/16. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2a)-e)], 31.12.2009.
  2. EKP:n päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta  (EKP/2011/18), EUVL L 319, 2.12.2011, s. 116.
  3. Päätös EKP/2010/23. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti, 31.12.2011.
  4. EKP:n päätös, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/24), EUVL L 117, 7.6.2014, s. 168.
  5. EKP:n päätös (EU) 2015/297, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2014/56), EUVL L 53, 25.2.2015, s. 21.
  6. EKP:n päätös (EU) 2015/2202, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta annetun päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta (EKP/2015/37), EUVL L 313, 28.11.2015, s. 42.