Menu

EKP/2016/36

 1. EKP otsus (EL) 2016/2248, 3. november 2016, eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2016/36), ELT L 347, 20.12.2016, lk 26.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (uuestisõnastamine), 25. november 2010  (EKP/2010/23), ELT L 35, 9.2.2011, lk 17.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus osalevate liikmesriikide keskpankade valuutakasumi jaotamise kohta alates 2002. majandusaastast, 6.12.2001 (EKP/2001/16), EÜT L 337, 20.12.2001, lk 55.
   2. EKP otsus, millega muudetakse EKP 6. detsembri 2001. aasta otsuse EKP/2001/16 (osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulude jaotamise kohta) artikli 1 punkti f, 18.12.2003 (EKP/2003/22), ELT L 9, 15.1.2004, lk 39.
   3. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulude jaotuse kohta, 19. mai 2006 (EKP/2006/7), ELT L 148, 2.6.2006, lk 56.
   4. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulu jaotuse kohta, 22. november 2007  (EKP/2007/15), ELT L 333, 19.12.2007, lk 86.
   5. EKP otsus, 14. detsember 2009, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2009/27), ELT L 339, 22.12.2009, lk 55.
   6. Otsus EKP/2001/16. Mitteametlik konsolideeritud versioon [(1a-e)]). Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt , 31.12.2009.
  2. EKP otsus, 3. november 2011, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2011/18), ELT L 319, 2.12.2011, lk 116.
  3. Otsus EKP/2010/23. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt , 31.12.2011.
  4. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta, 5. juuni 2014 (EKP/2014/24), ELT L 117, 7.6.2014, lk 168.
  5. EKP otsus (EL) 2015/297, 15. detsember 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2014/56), ELT L 53, 25.2.2015, lk 21.
  6. EKP otsus (EL) 2015/2202, 19. november 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2015/37), ELT L 313, 28.11.2015, lk 42.