ECB/2016/36

 1. ECB's afgørelse (EU) 2016/2248 af 3. november 2016 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2016/36), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 26.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 25. november 2010 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (omarbejdet)  (ECB/2010/23), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 6. december 2001 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2001/16), EFT L 337 af 20.12.2001, s. 55.
   2. ECB's afgørelse af 18. december 2003 om ændring af artikel 1, litra f), i afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2003/22), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 39.
   3. ECB's afgørelse af 19. maj 2006 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 af 6. december 2001 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002 (ECB/2006/7), EUT L 148 af 2.6.2006, s. 56.
   4. ECB's afgørelse af 22. november 2007 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002  (ECB/2007/15), EUT L 333 af 19.12.2007, s. 86.
   5. ECB's afgørelse af 14. december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002  (ECB/2009/27), EUT L 339 af 22.12.2009, s. 55.
   6. Afgørelse ECB/2001/16. Uofficiel konsolideret tekst [2 a)-e)]. Udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor, 31.12.2009.
  2. ECB's afgørelse af 3. november 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta  (ECB/2011/18), EUT L 319 af 2.12.2011, s. 116.
  3. Afgørelse ECB/2010/23. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 31.12.2011.
  4. ECB's afgørelse af 5. juni 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2014/24), EUT L 117 af 7.6.2014, s. 168.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2015/297 af 15. december 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2014/56), EUT L 53 af 25.2.2015, s. 21.
  6. ECB's afgørelse (EU) 2015/2202 af 19. november 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2015/37), EUT L 313 af 28.11.2015, s. 42.