Menu

ECB/2016/36

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2248 ze dne 3. listopadu 2016 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2016/36), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 26.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 25. listopadu 2010 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (přepracované znění) (ECB/2010/23), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 17.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2001/16), Úř. věst. L 337, 20. 12. 2001, s. 55.
   2. Rozhodnutí ECB ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění čl. 1 písm. f) rozhodnutí ECB/2001/16 ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního roku 2002 (ECB/2003/22), Úř. věst. L 9, 15. 1. 2004, s. 39.
   3. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. května 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2006/7), Úř. věst. L 148, 2. 6. 2006, s. 56.
   4. Rozhodnutí ECB ze dne 22. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2007/15), Úř. věst. L 333, 19. 12. 2007, s. 86.
   5. Rozhodnutí ECB ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2009/27), Úř. věst. L 339, 22. 12. 2009, s. 55.
   6. Rozhodnutí ECB/2001/16. Neoficiální konsolidované znění [(1a-e)]). Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie, 31. 12. 2009.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 3. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2011/18), Úř. věst. L 319, 2. 12. 2011, s. 116.
  3. Rozhodnutí ECB/2010/23. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie, 31. 12. 2011.
  4. Rozhodnutí ECB ze dne 5. června 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2014/24), Úř. věst. L 117, 7. 6. 2014, s. 168.
  5. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/297 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro  (ECB/2014/56), Úř. věst. L 53, 25. 2. 2015, s. 21.
  6. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/2202 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2015/37), Úř. věst. L 313, 28. 11. 2015, s. 42.