ECB/2016/35

 1. Sklep ECB (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2016/35), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 1.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 11. novembra 2010 o letnih računovodskih izkazih ECB (prenovitev) (ECB/2010/21), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 1.
   1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 10. novembra 2006 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2006/17), UL L 348, 11. 12. 2006, str. 38.
    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 5. decembra 2002 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2002/11), UL L 58, 3. 3. 2003, str. 38.
    2. Sklep ECB z dne 17. novembra 2005 o spremembah Sklepa ECB/2002/11 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2005/12), UL L 311, 26. 11. 2005, str. 43.
    3. Sklep ECB z dne 13. marca 2006 o spremembah Sklepa ECB/2002/11 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2006/3), UL L 89, 28. 3. 2006, str. 56.
   2. Sklep ECB z dne 17. decembra 2007 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2007/21), UL L 42, 16. 2. 2008, str. 83.
   3. Sklep ECB z dne 11. decembra 2008 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2008/22), UL L 36, 5. 2. 2009, str. 22.
   4. Sklep ECB z dne 17. julija 2009 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2009/19), UL L 202, 4. 8. 2009, str. 54.
   5. Sklep ECB z dne 14. decembra 2009 o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2009/29), UL L 348, 29. 12. 2009, str. 57.
   6. Sklep ECB/2006/17. Neuradno prečiščeno besedilo [12a)-e)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije, 31. 12. 2009.
  2. Sklep ECB z dne 10. decembra 2012 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2012/30), UL L 356, 22. 12. 2012, str. 93.
  3. Sklep ECB z dne 27. decembra 2013 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2013/52), UL L 33, 4. 2. 2014, str. 7.
  4. Sklep ECB (EU) 2015/425 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB (ECB/2014/55), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 53.
  5. Sklep ECB (EU) 2015/1196 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa ECB/2010/21 o letnih računovodskih izkazih ECB  (ECB/2015/26), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 134.