Menu

ECB/2016/35

 1. Besluit (EU) 2016/2247 van de ECB van 3 november 2016 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2016/35), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 1.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 11 november 2010 betreffende de jaarrekening van de ECB (herschikking) (ECB/2010/21), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 1.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 10 november 2006 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2006/17), PB L 348 van 11.12.2006, blz. 38.
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 december 2002 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2002/11), PB L 58 van 3.3.2003, blz. 38.
     1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 betreffende de jaarrekeningen van de ECB zoals gewijzigd op 15 december 1999 en 12 december 2000 (ECB/2000/16), PB L 33 van 2.2.2001, blz. 1.
    2. Besluit van de ECB van 17 november 2005 tot wijziging van Besluit ECB/2002/11 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2005/12), PB L 311 van 26.11.2005, blz. 43.
    3. Besluit van de ECB van 13 maart 2006 tot wijziging van Besluit ECB/2002/11 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2006/3), PB L 89 van 28.3.2006, blz. 56.
   2. Besluit van de ECB van 17 december 2007 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2007/21), PB L 42 van 16.2.2008, blz. 83.
   3. Besluit van de ECB van 11 december 2008 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2008/22), PB L 36 van 5.2.2009, blz. 22.
   4. Besluit van de ECB van 17 juli 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2009/19), PB L 202 van 4.8.2009, blz. 54.
   5. Besluit van de ECB van 14 december 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2009/29), PB L 348 van 29.12.2009, blz. 57.
   6. Besluit ECB/2006/17. Onofficiële geconsolideerde tekst [19a)-e)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie , 31.12.2009.
  2. Besluit van de ECB van 10 december 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2012/30), PB L 356 van 22.12.2012, blz. 93.
  3. Besluit van de ECB van 27 december 2013 tot wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2013/52), PB L 33 van 4.2.2014, blz. 7.
  4. Besluit (EU) 2015/425 van de ECB van 15 december 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB (ECB/2014/55), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 53.
  5. Besluit (EU) 2015/1196 van de ECB van 2 juli 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de ECB  (ECB/2015/26), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 134.