ECB/2016/34

 1. Smernica ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2016/34), UL L 347, 20. 12. 2016, str. 3.

  Dodatne informacije

  1. Popravek Smernice ECB (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank, UL L 60, 2. 3. 2018, str. 57.
  2. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 11. novembra 2010 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (prenovitev) (ECB/2010/20), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 31.
   1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 10. novembra 2006 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2006/16), UL L 348, 11. 12. 2006, str. 1.
    1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 5. decembra 2002 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2002/10), UL L 58, 3. 3. 2003, str. 1.
   2. Smernica ECB z dne 17. decembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2007/20), UL L 42, 16. 2. 2008, str. 85.
   3. Smernica ECB z dne 11. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2008/21), UL L 36, 5. 2. 2009, str. 46.
   4. Smernica ECB z dne 17. julija 2009 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2009/18), UL L 202, 4. 8. 2009, str. 65.
   5. Smernica ECB z dne 14. decembra 2009 o spremembah Smernice ECB/2006/16 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2009/28), UL L 348, 29. 12. 2009, str. 75.
   6. Smernica ECB/2006/16. Neuradno prečiščeno besedilo [11a)-e)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije, 31. 12. 2009.
  3. Smernica ECB z dne 21. decembra 2011 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2011/27), UL L 19, 24. 1. 2012, str. 37.
  4. Smernica ECB z dne 10. decembra 2012 o spremembah Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2012/29), UL L 356, 22. 12. 2012, str. 94.
  5. Smernica ECB (EU) 2015/426 z dne 15. decembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2014/54), UL L 68, 13. 3. 2015, str. 69.
  6. Smernica ECB (EU) 2015/1197 z dne 2. julija 2015 o spremembi Smernice ECB/2010/20 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank  (ECB/2015/24), UL L 193, 21. 7. 2015, str. 147.
  7. Smernica ECB/2010/20. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , UL , 21. 7. 2015, str. .