BCE/2016/34

 1. Orientarea (UE) 2016/2249 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34), JO L 347, 20.12.2016, p. 3.

  Informaţii suplimentare

  1. Rectificare la Orientarea (UE) 2016/2249 a BCE din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale, JO L 60, 2.3.2018, p. 57.
  2. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (reformare) (BCE/2010/20), JO L 35, 9.2.2011, p. 31.
   1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2006/16), JO L 348, 11.12.2006, p. 1.
    1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 5 decembrie 2002 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2002/10), JO L 58, 3.3.2003, p. 1.
   2. Orientarea BCE din 17 decembrie 2007 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2007/20), JO L 42, 16.2.2008, p. 85.
   3. Orientarea BCE din 11 decembrie 2008 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2008/21), JO L 36, 5.2.2009, p. 46.
   4. Orientarea BCE din 17 iulie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2009/18), JO L 202, 4.8.2009, p. 65.
   5. Orientarea BCE din 14 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2009/28), JO L 348, 29.12.2009, p. 75.
   6. Orientarea BCE/2006/16. Text consolidat neoficial [18 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 31.12.2009.
  3. Orientarea BCE din 21 decembrie 2011 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2011/27), JO L 19, 24.1.2012, p. 37.
  4. Orientarea BCE din 10 decembrie 2012 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2012/29), JO L 356, 22.12.2012, p. 94.
  5. Orientarea (UE) 2015/426 a BCE din 15 decembrie 2014 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2014/54), JO L 68, 13.3.2015, p. 69.
  6. Orientarea (UE) 2015/1197 a BCE din 2 iulie 2015 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/24), JO L 193, 21.7.2015, p. 147.
  7. Orientarea BCE/2010/20. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, JO  , 21.7.2015, p. .