Menu

EBC/2016/34

 1. Wytyczne EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2016/34), Dz.U. L 347 z 20.12.2016, str. 3.

  Dodatkowe informacje

  1. Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych, Dz.U. L 60 z 2.3.2018, str. 57.
  2. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (wersja przekształcona) (EBC/2010/20), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 31.
   1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2006/16), Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 1.
    1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z 5 grudnia 2002 roku w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2002/10), Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 1.
   2. Wytyczne EBC z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2007/20), Dz.U. L 42 z 16.2.2008, str. 85.
   3. Wytyczne EBC z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2008/21), Dz.U. L 36 z 5.2.2009, str. 46.
   4. Wytyczne EBC z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18), Dz.U. L 202 z 4.8.2009, str. 65.
   5. Wytyczne EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28), Dz.U. L 348 z 29.12.2009, str. 75.
   6. Wytyczne EBC/2006/16. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [18a)-e)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, 31.12.2009.
  3. Wytyczne EBC z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2011/27), Dz.U. L 19 z 24.1.2012, str. 37.
  4. Wytyczne EBC z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2012/29), Dz.U. L 356 z 22.12.2012, str. 94.
  5. Wytyczne EBC (UE) 2015/426 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2014/54), Dz.U. L 68 z 13.3.2015, str. 69.
  6. Wytyczne EBC (UE) 2015/1197 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych  (EBC/2015/24), Dz.U. L 193 z 21.7.2015, str. 147.
  7. Wytyczne EBC/2010/20. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej , Dz.U.   z 21.7.2015, str. .