ECB/2016/34

 1. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2016/34), OV L 347, 20.12.2016, 3. lpp..

  Papildus informācija

  1. Labojums ECB Pamatnostādnē (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā, OV L 60, 2.3.2018, 57. lpp..
  2. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2010. gada 11. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (pārstrādāta versija) (ECB/2010/20), OV L 35, 9.2.2011, 31. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2006. gada 10. novembris) par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2006/16), OV L 348, 11.12.2006, 1. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2002. gada 5. decembris), par uzskaites un finanšu paziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2002/10), OV L 58, 3.3.2003, 1. lpp..
   2. ECB Pamatnostādne (2007. gada 17. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2007/20), OV L 42, 16.2.2008, 85. lpp..
   3. ECB Pamatnostādne (2008. gada 11. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2008/21), OV L 36, 5.2.2009, 46. lpp..
   4. ECB Pamatnostādne (2009. gada 17. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2009/18), OV L 202, 4.8.2009, 65. lpp..
   5. ECB Pamatnostādne (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2009/28), OV L 348, 29.12.2009, 75. lpp..
   6. Pamatnostādne ECB/2006/16. Neoficiāls konsolidēts teksts [11. a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 31.12.2009.
  3. ECB Pamatnostādne (2011. gada 21. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2011/27), OV L 19, 24.1.2012, 37. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2012/29), OV L 356, 22.12.2012, 94. lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/426 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2014/54), OV L 68, 13.3.2015, 69. lpp..
  6. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1197 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2015/24), OV L 193, 21.7.2015, 147. lpp..
  7. Pamatnostādne ECB/2010/20. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs , OV  , 21.7.2015, . lpp..