Menu

ESB/2016/34

 1. Smjernica (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2016/34), SL L 347, 20.12.2016., str. 3.

  1. Ispravak Smjernice (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka, SL L 60, 2.3.2018., str. 57.
  2. : Smjernica ESB od 11. studenoga 2010. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (preinačeno) (ESB/2010/20), SL L 35, 9.2.2011., str. 31.
  3. Smjernica ESB od 21. prosinca 2011. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2011/27), SL L 19, 24.1.2012., str. 37.
  4. Smjernica ESB od 10. prosinca 2012. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2012/29), SL L 356, 22.12.2012., str. 94.
  5. Smjernica (EU) 2015/1197 ESB od 2. srpnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2015/24), SL L 193, 21.7.2015., str. 147.
  6. Smjernica ESB/2010/20. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije , SL  , 21.7.2015., str. .