EKP/2016/34

 1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/2249, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä  (EKP/2016/34), EUVL L 347, 20.12.2016, s. 3.

  Lisätietoja

  1. Oikaisu EKP:n suuntaviivoihin (EU) 2016/2249, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä, EUVL L 60, 2.3.2018, s. 57.
  2. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/20), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä marraskuuta 2006, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2006/16), EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä joulukuuta 2002, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2002/10), EUVL L 58, 3.3.2003, s. 1.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, kirjanpitoa ja tietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 15 päivänä joulukuuta 1999 ja 14 päivänä joulukuuta 2000 (EKP/2000/18), EYVL L 33, 2.2.2001, s. 21.
   2. EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta  (EKP/2007/20), EUVL L 42, 16.2.2008, s. 85.
   3. EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä joulukuuta 2008, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2008/21), EUVL L 36, 5.2.2009, s. 46.
   4. EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2009, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2009/18), EUVL L 202, 4.8.2009, s. 65.
   5. EKP:n suuntaviivat, annettu 14 päivänä joulukuuta 2009, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta (EKP/2009/28), EUVL L 348, 29.12.2009, s. 75.
   6. Suuntaviivat EKP/2006/16. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [18 a)-e)], 31.12.2009.
  3. EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2011/27), EUVL L 19, 24.1.2012, s. 37.
  4. EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2012/29), EUVL L 356, 22.12.2012, s. 94.
  5. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 69.
  6. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1197, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2015/24), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 147.
  7. Suuntaviivat EKP/2010/20. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti , EUVL  , 21.7.2015, s. .