Menu

ECB/2016/34

 1. Obecné zásady ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2016/34), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 3.

  Dodatečné informace

  1. Oprava obecných zásad ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank, Úř. věst. L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
  2. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 11. listopadu 2010 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (přepracování) (ECB/2010/20), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 31.
   1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 10. listopadu 2006 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2006/16), Úř. věst. L 348, 11. 12. 2006, s. 1.
    1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 5. prosince 2002 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2002/10), Úř. věst. L 58, 3. 3. 2003, s. 1.
   2. Obecné zásady ECB ze dne 17. prosince 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2007/20), Úř. věst. L 42, 16. 2. 2008, s. 85.
   3. Obecné zásady ECB ze dne 11. prosince 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2008/21), Úř. věst. L 36, 5. 2. 2009, s. 46.
   4. Obecné zásady ECB ze dne 17. července 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2009/18), Úř. věst. L 202, 4. 8. 2009, s. 65.
   5. Obecné zásady ECB ze dne 14. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2009/28), Úř. věst. L 348, 29. 12. 2009, s. 75.
   6. Obecné zásady ECB/2006/16. Neoficiální konsolidované znění [11a)-e)]. Vypracováno Úřadem pro publikace Evropské unie, 31. 12. 2009.
  3. Obecné zásady ECB ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2011/27), Úř. věst. L 19, 24. 1. 2012, s. 37.
  4. Obecné zásady ECB ze dne 10. prosince 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2012/29), Úř. věst. L 356, 22. 12. 2012, s. 94.
  5. Obecné zásady ECB (EU) 2015/426 ze dne 15. prosince 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2014/54), Úř. věst. L 68, 13. 3. 2015, s. 69.
  6. Obecné zásady ECB (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2015/24), Úř. věst. L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
  7. Obecné zásady ECB/2010/20. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie, Úř. věst. , 21. 7. 2015, s. .