ECB/2016/23

  1. Smernica ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 85.

    Dodatne informacije

    1. Popravek Smernice ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23), UL L 238, 6. 9. 2016, str. 7.