Menu

ECB/2016/23

  1. Obecné zásady ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 85.

    Dodatečné informace

    1. Oprava obecných zásad ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23), Úř. věst. L 238, 6. 9. 2016, s. 7.