Banking Supervision
Suomi
Other languages1 +
Menu

EKP/2016/13

  1. EKP:n asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta  (EKP/2016/13), EUVL L 144, 1.6.2016, s. 44.

    Lisätietoja

    1. Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta, EUVL L 292, 27.10.2016, s. 50.
    2. Oikaisu EKP:n asetukseen (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta , EUVL L 134, 20.5.2019, s. 47.