CON/2016/26

 1. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (CON/2016/26), JO C 252, 12.7.2016, p. 1.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de regulament al Parlamentului European li al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor
    
   Propunere de regulament al Parlamentului European li al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor