Menu

CON/2016/22

  1. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2016/22)  (CON/2016/22), Dz.U. C 216 z 6.4.2016, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym