Menu

CON/2016/22

  1. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu (CON/2016/22), SL C 216, 6.4.2016., str. 1.

       
      Prijedlog Odluke Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu