Menu

ECB/2016/3

  1. Sklep ECB (EU) 2016/456 z dne 4. marca 2016 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije  (ECB/2016/3), UL L 79, 30. 3. 2016, str. 34.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 3. junija 2004 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki (ECB/2004/11), UL L 230, 30. 6. 2004, str. 56.