BCE/2016/3

  1. Decizia (UE) 2016/456 a BCE din 4 martie 2016 privind termenii și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul BCE în materie de prevenire a fraudei, corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene  (BCE/2016/3), JO L 79, 30.3.2016, p. 34.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 3 iunie 2004 privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul BCE, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului BCE (BCE/2004/11), JO L 230, 30.6.2004, p. 56.
      1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 7 octombrie 1999 privind prevenirea fraudei  (BCE/1999/5), JO L 291, 13.11.1999, p. 36.