BĊE/2016/3

  1. Deċiżjoni (UE) 2016/456 tal-BĊE tal-4 ta' Marzu 2016 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-BĊE, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni  (BĊE/2016/3), ĠU L 79, 30.3.2016, pġ. 34.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Ġunju, 2004, dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għall-investigazzjonijiet tal-BĊE mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta’ kull attività illegali oħra li hi ta’ ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, u li temenda l-Kundizzjonijiet ta’ l-Impjieg għall-iStaff tal-BĊE (BĊE/2004/11), ĠU L 230, 30.6.2004, pġ. 56.
      1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Ottubru 1999 dwar prevenzjoni ta’ frodi (BĊE/1999/5), ĠU L 291, 13.11.1999, pġ. 36.Każ Ċ-11/00 Kummissjoni v BĊE [2003] ECR I-7147