Menu

ECB/2016/3

  1. ECB Lēmums (ES) 2016/456 (2016. gada 4. marts) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic Eiropas Centrālajā bankā, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses  (ECB/2016/3), OV L 79, 30.3.2016, 34. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB lēmums (2004. gada 3. jūnijs) par noteikumiem un nosacījumiem izmeklēšanai, ko Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai veic ECB, lai novērstu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas kaitē Eiropas Kopienu finanšu interesēm, kā arī par grozījumiem ECB darbinieku darba līgumu noteikumos (ECB/2004/11), OV L 230, 30.6.2004, 56. lpp..