ESB/2016/3

  1. Odluka (EU) 2016/456 ESB od 4. ožujka 2016. o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara ESB u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije  (ESB/2016/3), SL L 79, 30.3.2016., str. 34.

    1. : Odluka ESB od 3. lipnja 2004. o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara ESB u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje ESB (ESB/2004/11), SL L 230, 30.6.2004., str. 56.