EKP/2016/3

  1. EKP otsus (EL) 2016/456, 4. märts 2016, Euroopa Pettustevastase Ameti poolt EKPs seoses liidu finantshuve mõjutava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega läbiviidavate juurdluste tingimuste kohta (EKP/2016/3), ELT L 79, 30.3.2016, lk 34.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 3. juuni 2004, Euroopa Pettustevastase Ameti poolt läbiviidava EKP uurimise tingimuste kohta seoses Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega ja EKP personali töölepingu tingimuste muutmiseks (EKP/2004/11), ELT L 230, 30.6.2004, lk 56.