ECB/2016/3

 1. ECB's afgørelse (EU) 2016/456 af 4. marts 2016 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af ECB i forbindelse med forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser (ECB/2016/3), EUT L 79 af 30.3.2016, s. 34.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af ECB i forbindelse med forebyggelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og om ændring af ansættelsesvilkårene for ECB's ansatte (ECB/2004/11), EUT L 230 af 30.6.2004, s. 56.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 16. november 1999 om udnævnelse af medlemmerne af ECB's Udvalg for Bekæmpelse af Svig (ECB/1999/8), EFT L 299 af 20.11.1999, s. 40.Sag C-11/00, Kommissionen mod ECB [2003], Sml. I, s. 7147
   2. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 7. oktober 1999 om bekæmpelse af svig (ECB/1999/5), EFT L 291 af 13.11.1999, s. 36.Sag C-11/00, Kommissionen mod ECB [2003], Sml. I, s. 7147