Banking Supervision
Eesti keel
Other languages2 +
Menu

EKP/2016/4

  1. EKP määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta  (EKP/2016/4), ELT L 78, 24.3.2016, lk 60.

    Täiendav teave

    1. EKP 14. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) (liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta) parandus , ELT L 95, 14.4.2016, lk 20.