CON/2016/10

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (CON/2016/10), OL C 130, 2016 4 13, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl išimčių prekiautojams biržos prekėmis iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013