ECB/2016/2

  1. Sklep ECB (EU) 2016/245 o določitvi pravil za oddajo naročil (ECB/2016/2), UL L 45, 20. 2. 2016, str. 15.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 17. novembra 2008 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema  (ECB/2008/17), UL L 319, 29. 11. 2008, str. 76.
    2. Sklep ECB (EU) 2016/21 z dne 23. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2008/17 o določitvi okvira za skupno naročanje Eurosistema (ECB/2015/51), UL L 6, 9. 1. 2016, str. 5.