ECB/2016/2

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania  (ECB/2016/2), Ú. v. EÚ L 45, 20. 2. 2016, s. 15.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 17. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie  (ECB/2008/17), Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008, s. 76.
    2. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2016/21 z 23. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/17, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie  (ECB/2015/51), Ú. v. EÚ L 6, 9. 1. 2016, s. 5.