BCE/2016/2

  1. Decizia (UE) 2016/245 a BCE de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2), JO L 45, 20.2.2016, p. 15.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 17 noiembrie 2008 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului  (BCE/2008/17), JO L 319, 29.11.2008, p. 76.
    2. Decizia (UE) 2016/21 a BCE din 23 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2008/17 de stabilire a cadrului pentru achizițiile comune ale Eurosistemului (BCE/2015/51), JO L 6, 9.1.2016, p. 5.