EBC/2016/2

  1. Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 15.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17), Dz.U. L 319 z 29.11.2008, str. 76.
    2. Decyzja EBC (UE) 2016/21 z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/17 określającą zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2015/51), Dz.U. L 6 z 9.1.2016, str. 5.