Menu

EBC/2016/2

  1. Decyzja EBC (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2), Dz.U. L 45 z 20.2.2016, str. 15.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 3 lipca 2007 r. określająca zasady udzielania zamówień publicznych  (EBC/2007/5), Dz.U. L 184 z 14.7.2007, str. 34.